فروش میکروتوم های دستی، دیجیتالی و انجمادی

ویتا طب کوشا: ۰۲۱۲۲۲۷۷۱۳ - ۰۲۱۲۲۲۷۷۱۳۱ - ۰۲۱۲۲۹۱۹۴۷۴ - ۰۲۱۶۶۷۱۴۳۸۳

فروش میکروتوم دستی، روتاری، انجمادی، دیجیتالی در شرکت ویتا طب کوشا جهت کسب اطلاعات بیشتر محصول به سایت و شماره های زیر مراجعه فرمائید. 66714383, 22919720, 75398(10خط) 22277131 22919474 www.4lab.ir sales@vitateb.com

ویتا طب کوشا

خوزستان > خرمشهر

۰۲۱۲۲۲۷۷۱۳ - ۰۲۱۲۲۲۷۷۱۳۱ - ۰۲۱۲۲۹۱۹۴۷۴ - ۰۲۱۶۶۷۱۴۳۸۳

Email

تعداد بازدید: ۳۹۶

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۸۱۷۷۷۱